• Full Time
  • Anywhere

Trafnidiaeth Cymru – Cynllun Graddedigion

Rôl: Unigolyn â Gradd ym maes Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid

Lleoliad: Pontypridd

Yn Trafnidiaeth Cymru (TrC), mae gennym gynlluniau mawr i drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. Ein gweledigaeth yw cysylltu cymunedau, creu swyddi a gwneud teithio ledled Cymru a'r gororau yn fwy hygyrch nag erioed. Dyna lle gallwch chi gyfrannu.

Ar y cynllun hwn, byddwch yn cyfuno dysgu ffurfiol â phrofiad ymarferol. Cewch gipolwg gwych ar bopeth o strategaeth fasnachol i brofiad cwsmeriaid. A thrwy weithio'n agos gyda thimau prosiectau a rhanddeiliaid, byddwch yn adeiladu eich rhwydwaith proffesiynol yn gyflym. Byddwn yn eich cynorthwyo hefyd i reoli gwahanol elfennau o gylch bywyd prosiect. Felly byddwch yn ennill profiad o bethau fel cwmpas prosiect, cyllid a chontractau.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

I wneud cais, bydd angen profiad o gyflawni prosiectau tîm a gradd mewn maes perthnasol fel Astudiaethau Busnes, Rheoli Busnes neu Reoli Gweithrediadau. Caiff hyn ei ategu gan eich gallu i gydbwyso eich llwyth gwaith a defnyddio eich crebwyll. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a byddwch yn mwynhau gweithio gydag eraill. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg. Os ydych yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau, rydym am glywed gennych.

Gwnewch gais yma: xx

Apply For This Job

You can apply for this job externally via the button below.

Apply for this job externally