• Full Time
  • Anywhere

Trafnidiaeth Cymru – Cynllun Graddedigion

Rôl: Cynllun Graddedigion Cyllid

Lleoliad: Pontypridd

Yn Trafnidiaeth Cymru (TrC) mae gennym gynlluniau mawr i drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. Ein gweledigaeth yw cysylltu cymunedau, creu swyddi a gwneud teithio ledled Cymru a'r ffiniau yn fwy hygyrch nag erioed. Dyma'ch cyfle chi i ddisgleirio.

Fel myfyriwr graddedig ym maes Cyllid, byddwch chi'n asio dysgu ffurfiol â phrofiad ymarferol. Fel rhan o ddarpariaeth cyllid mewnol TrC, byddwch yn ennill dealltwriaeth wirioneddol o'r hyn sydd ei angen i lwyddo yn yr arbenigedd hwn. Byddwch yn cefnogi cyflwyno ein gweithgareddau cyllid yn effeithiol. A byddwch chi'n ei wneud wrth hyrwyddo'ch datblygiad academaidd eich hun.

Byddwch yn cyfrannu ac yn rheoli prosiectau amrywiol, weithiau ar yr un pryd. Felly byddwch chi'n drefnus ac yn cynllunio'ch amser yn synhwyrol. Byddwch yn treulio amser gyda gwahanol feysydd o'r tîm cyllid, gan gynnwys pensiynau, cydgrynhoi ac archwilio mewnol. Ym mhob adran, byddwch yn cyflwyno prosiectau yn unol â gofynion amser, cost ac ansawdd.

Trwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch chi'n cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch chi'n cyfuno'ch dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Gan y byddwch yn gweithio gyda thimau amrywiol, cyd-raddedigion a rhanddeiliaid, byddwch yn gyfathrebwr gwych. A byddwch chi'n mwynhau gweithio ar y cyd. Byddwch chi'n dangos craffter ariannol go iawn, ac yn hyderus ynglŷn â rhannu syniadau. Hefyd, byddwch chi'n nodi unrhyw risgiau prosiect ac yn tynnu sylw atynt yn gynnar.

I wneud cais, bydd gradd berthnasol yn dangos tystiolaeth o'ch cymhwysedd mathemategol. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, ynghyd â sgiliau iaith Gymraeg. Os oes gennych ben ar gyfer rhifau a'ch bod yn awyddus i ddatblygu'ch sgiliau, rydym am glywed gennych.

Gwnewch gais yma: xx

Apply For This Job

You can apply for this job externally via the button below.

Apply for this job externally